Barevná očista

Podporuje tvorbu SEROTONINU – HORMONU ŠTĚSTÍ

Speciální barevná videa k masáži

Barevná očista je ideální předehrou jak před Tantrou, tak před klasickou masáží

Jedná se o velmi jemnou masáž spojenou s barevnou videoprojekcí.
Původní videa byla jmenovitě vytvořená k tomu, aby dodala světla rozličných vlnových délek do lidského organismu. Pro dostatečnou výrobu serotoninu je pro nás nezbytné absorbovat kompletní škálu základních barev viditelného spektra. Jejich nedostatek je podobný nedostatku modrého (denního) světla během dne a má negativní vliv na funkci našeho biorytmu.

Serotonin

Serotonin je biologicky aktivní látka obsažená především v krevních destičkách a v centrálním nervovém systému.
V krevních destičkách slouží jak nástroj ke snížení srážlivosti krve, když pomocí zúžení cév zabraňuje vykrvácení.
V centrálním nervovém systému hraje zásadní roli při procesech, které se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek naruší přenos nervových vzruchů, což má za následek výkyvy nálad, depresi, podrážděnost a poruchy spánku. Dále ovlivňuje chuť (či naopak nechutenství) k jídlu a libido.
Dlouhodobě narušená hladina serotoninu pak může mít vést k bipolární poruše (maniodepresivní psychóza), chorobné úzkosti, paranoidním stavům a jiným závažným psychickým onemocněním.
Mimo jiné jeho deficit vzniká při nedostatku denního světla. Pro jeho tvorbu je také třeba během dne vstřebat světlo o různých vlnových délkách (360 – 760 nanometrů) – tedy rozličné barevné odstíny.
Optimální hladina serotoninu má zásluhu i na správné hladině melatoninu. Melatonin je, zjednodušeně řečeno, noční variantou serotoninu a má stěžejní význam pro kvalitu spánku.

Chcete se dozvědět více o vlivu barev na naše zdraví? Pak se zúčastněte našeho unikátního kurzu Barvami ke Štěstí.

Chcete-li se domluvit na Barevné očistě, kontaktujte nás.

Chci na hlavní stranu.